Aktualności

Spotkanie robocze intergrupy Ardeny odbędzie się 26.11.2018 o godz.19.30.
Przed mitingiem grupy Odnowa 2006 Rue Portales 25 1030 Bruksela.
 
Tematy spotkania:
-warsztaty sponsorowania w dniach 8-9 grudnia
-stworzenie komitetu organizacyjnego konwencji AA w Carlsberg