9-10-11 /03/2018 W COMBLAIN-LA-TOUR  ODBEDA SIE WARSZTATY KROKOW ORGANIZOWANE PRZEZ GRUPE "VICTORIA " Z ANTWERPII. BEDZIEMY MIELI ZASZCZYT GOSCIC KOLEGOW Z OPOLA -MARKA I MICHALA. DALSZE INFO POD TEL 003248448984

Spotkanie intergrupy "ARDENY" odedzie sie w dniu 6/05/2018 o godzinie 12 - tej pod adresem 
 
18 RUE CLAUDE LORRIN 75-016 PARIS 
wszystkich chetnych serdecznie zapraszamy  
 
 
 
 

INTERGRUPA  ARDENY

 

PREAMBUŁA   AA 

 

Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.